มะเร็งเต้านม รักษาหายด้วย เบต้ากลูแคน ตรามะโฮ พร้อมกับรักษาหมอแผนปัจจุบัน โดยคีโมและฉายแสง จากคุณ อุไรวรรณหายป่วยจากโรคมะเร็งมา 5 ปีแล้ว

การรักษาทางเลือกด้วยการกระุตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ด้วยเบต้ากลูแคน มะโฮ เบต้ากลูแคนจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้ร่างกายรักษาตัวเองตามธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบของร่างกายให้สมดุล เบต้ากลูแคนจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เข้าไปจัดการกับเซลมะเร็ง ผู้ป่วยที่ให้คีโม หรือ รังสีรักษา สามารถรักษาควบคู่กันไปได้ การทานเบต้ากลูแคนจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วและต่อสู้กับเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ข้อมูลเบต้ากลูแคนเพิ่มเติมที่ http://www.betaglucan-maho.com/Betaglucan/มะโฮ

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งและขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย  การก่อตัวของมะเร็งเต้านมสามารถเกิดขึ้นได้กับเซลล์ทุกส่วนภายในเต้านมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากเซลล์ผิดปกติมีการแบ่งตัวมากขึ้นเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมได้ และขยายใหญ่ขึ้นเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง ระบบน้ำเหลือง และสุดท้ายกระจายไปยังกระแสเลือด และไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ มะเร็งชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่พบในเพศชายในอัตราที่น้อยมาก

ระยะของมะเร็งเต้านม

ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนเนื้อ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปสู่ต่อมน้ำเหลือง หรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

  • ระยะ 0-1: พบเซลล์ผิดปกติภายในเนื้อเยื่อเต้านม และก้อนเนื้อมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร แต่ยังจำกัดการเกิดเฉพาะภายในเต้านม ซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่พบการลุกลามของโรคไปยังส่วนอื่น

  • ระยะ 2: ก้อนมะเร็งมีขนาดโตขึ้น และอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองเฉพาะบริเวณรักแร้ แต่จำนวนไม่กี่ต่อม หรืออาจไม่พบก้อนเนื้อ แต่พบเซลล์มะเร็งบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

  • ระยะ 3: เนื้อเยื่อเต้านมถูกทำลายเป็นบริเวณกว้างถึงชั้นผิวหนังจนเกิดเป็นแผล ก้อนมะเร็งมีขนาดโตขึ้นมากกว่า 5 เซนติเมตร ลุกลามไปติดกับกล้ามเนื้อหน้าอก มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้และต่อมน้ำเหลืองอื่นในบริเวณใกล้เคียงเต้านม หรือก้อนเนื้อขยายใหญ่ขึ้นไม่เกิน 5 เซนติเมตร และมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองจำนวนมากขึ้น

  • ระยะ 4: โรคมีการแพร่กระจายเข้าหลอดเลือดไปยังอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ตับ สมอง ปอด กระดูก ซึ่งเป็นระยะที่รักษาไม่หายขาด

อาการของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมในระยะแรกแทบไม่แสดงอาการใด ๆ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยการคลำพบก้อนเนื้อในเต้านมหรือบริเวณรักแร้มากที่สุด อาการอื่น ๆ อาจสังเกตได้จากขนาดหรือรูปร่างของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หัวนมบุ๋ม เป็นแผล อาจมีน้ำเหลืองหรือของเหลวสีคล้ายเลือดไหลออกมาหรือเป็นผื่นบริเวณหัวนม

สาเหตุของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมยังไม่พบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเพศหญิง ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมการใช้ชีวิต อายุที่มากขึ้น ผู้หญิงที่ไม่มีบุตร หรือมีช่วงระยะของการมีประจำเดือนนาน และอีกหลายปัจจัย ทั้งนี้บางปัจจัยสามารถแก้ไขได้ แต่บางปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือเชื้อชาติ เป็นต้น

การรักษาโรคมะเร็งเต้านมแผนปัจจุบัน

การรักษาโรคมะเร็งเต้านมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง ว่าอยู่ระยะไหน มะเร็งชนิดนั้นตอบสนองต่อฮอร์โมนหรือไม่ มะเร็งนั้นมียีน HER2/neu หรือไม่ ซึ่งวิธีการรักษาทั่วๆไปประกอบไปด้วย
– การผ่าตัด ตัดส่วนที่เป็นเซลล์มะเร็งทิ้ง
– การให้รังสีรักษา ด้วยคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าหรือ อนุภาคซึ่งเป็นรังสี โดยอาศัยคุณลักษณะของรังสีแต่ละชนิดในการทำลายเซลล์มะเร็ง
– การให้เคมีบำบัด คีโม การรักษาโรคมะเร็งด้วยยา โดยชนิดและระยะของโรคจะเป็นปัจจัยกำหนดว่า ต้องใช้ยาแค่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน การให้เคมีบำบัดก็มีหลายวิธี แตกต่างกันไปตามชนิดโรคและชนิดยา เช่น ใช้กิน ใช้ฉีด


ไลน์รีวิวทาน มะโฮ เบต้ากลูแคน ควบคู่กับการรักษาแพทแผนปัจจุบัน

betaglucan-maho มะเร็ง1betaglucan-maho มะเร็ง2

betaglucan-maho มะเร็ง3

 


คุณจิตญารัตน์ ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่3 รักษาทางเลือกด้วยมะโฮ เบต้ากลูแคนจากยีสต์ดำ

การรับประทานเบต้ากลูแคน และข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม แนะนำโปร 13,700 บาท มี 6 กล่อง ราคาปลึกกล่องละ 2,500 บาท สำหรับโรคมะเร็งให้ทานวันละ 6 ซองหรือมากกว่า แนะนำให้ทานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างน้อย 3 เดือน   ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ครับ O94-612-2800 คุณโอห์ม LINE ID: betaglucan-maho

ข้อแนะนำเพิ่มเติมช่วงรักษาโรค: งดทานเนื้อทุกชนิด ของหวาน เค็มจัด ของหมักดอง เหล้า บุหรี่

0 0 votes
Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments