#8057
ฉวีวรรณ
ผู้เยี่ยมชม

แมว DSH ป่วยเป็น wet FIP ฉีด GS เข็มที่ 82 วันนี้ค่ะ แต่เขายังกินน้อย จะครบฉีด 84 เข็มแล้วไม่อยากให้ฉีดต่อเพราะเขาเครียด มะโฮจะช่วยอะไรได้มัยคะ ในกรณีนี้