กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1501 Reply
  betaglucan-maho
  Keymaster

  betaglucan-maho_germ

  โรค(Disease)

  คือความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับสภาพทางจิตหรือทางกายแล้วส่งผลให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อระบบในร่างกายต่างๆ จนเกิดอันตรายหรือเกิดความทุกข์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสรุปและแบ่งสาเหตุออกมาได้ 2 ประการ ที่มาจากสิ่งต่างๆ

  1.โรคที่เกิดจากกระบวนการทำงานของเซลล์ในร่างกายผิดปกติ

  เกิดจากการทำงานของเซลล์บางเซลล์ในร่างกายผิดปกติไปเช่น เซลล์ที่ตับอ่อนผิดปกติ ทำให้เป็นโรคเบาหวาน, เซลล์ประสาทรูปกรวยผิดปกติ ทำให้เป็นโรคตาบอดสี หรืออีกหลายๆ โรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์ผิดปกติ เช่น โรคภูมิแพ้, โรคมะเร็ง, โรคจิต, โรคประสาท, โรคขาดสารอาหาร เป็นต้น

  2.โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ

  เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น โดยเชื้อโรคนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง
  • ทางผิวหนัง  เมื่อร่างกายเกิดได้รับบาดแผลหรือมีรอยถลอก
  • ทางปาก อาจปนเปื้อนอยู่กับน้ำและอาหาร ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
  • ทางจมูก โดยมาพร้อมกับอากาศเมื่อสูดดมเชื้อโรคที่ปนเข้าไป อาจะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค ปอดอักเสบ เป็นต้น
  • ทางเพศสัมพันธ์
  • ทางเลือด หากเป็นเชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเชื้อโรคจะปนเข้ามากับพลาสมา เม็ดเลือดที่มีการถ่ายเลือด เช่น โรคเอดส์ ซิฟิลิส เป็นต้น
  เมื่อร่างกายผิดปกติจะทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด , โรคบาดทะยัก, โรคคอตีบ, วัณโรค, โรคโปลิโอ ฯลฯ  โดยเชื้อโรคมีหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย,รา, โปรโตซัว, ไวรัส, ริเคตเซีย(Rickettsia)   อย่างไรก็ควรระมัดระวังการติดเชื้อโรคต่างๆที่มีทั้งชนิดที่ไม่ค่อยร้ายแรง สามารถหายเองได้โดยใช้ระยะเวลา รวมไปถึงชนิดที่ร้ายแรง ชนิดที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

   

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1501 Reply

  betaglucan-maho
  Keymaster
  • Offline

  betaglucan-maho_germ

  โรค(Disease)

  คือความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับสภาพทางจิตหรือทางกายแล้วส่งผลให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อระบบในร่างกายต่างๆ จนเกิดอันตรายหรือเกิดความทุกข์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสรุปและแบ่งสาเหตุออกมาได้ 2 ประการ ที่มาจากสิ่งต่างๆ

  1.โรคที่เกิดจากกระบวนการทำงานของเซลล์ในร่างกายผิดปกติ

  เกิดจากการทำงานของเซลล์บางเซลล์ในร่างกายผิดปกติไปเช่น เซลล์ที่ตับอ่อนผิดปกติ ทำให้เป็นโรคเบาหวาน, เซลล์ประสาทรูปกรวยผิดปกติ ทำให้เป็นโรคตาบอดสี หรืออีกหลายๆ โรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์ผิดปกติ เช่น โรคภูมิแพ้, โรคมะเร็ง, โรคจิต, โรคประสาท, โรคขาดสารอาหาร เป็นต้น

  2.โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ

  เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น โดยเชื้อโรคนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง
  • ทางผิวหนัง  เมื่อร่างกายเกิดได้รับบาดแผลหรือมีรอยถลอก
  • ทางปาก อาจปนเปื้อนอยู่กับน้ำและอาหาร ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
  • ทางจมูก โดยมาพร้อมกับอากาศเมื่อสูดดมเชื้อโรคที่ปนเข้าไป อาจะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค ปอดอักเสบ เป็นต้น
  • ทางเพศสัมพันธ์
  • ทางเลือด หากเป็นเชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเชื้อโรคจะปนเข้ามากับพลาสมา เม็ดเลือดที่มีการถ่ายเลือด เช่น โรคเอดส์ ซิฟิลิส เป็นต้น
  เมื่อร่างกายผิดปกติจะทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด , โรคบาดทะยัก, โรคคอตีบ, วัณโรค, โรคโปลิโอ ฯลฯ  โดยเชื้อโรคมีหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย,รา, โปรโตซัว, ไวรัส, ริเคตเซีย(Rickettsia)   อย่างไรก็ควรระมัดระวังการติดเชื้อโรคต่างๆที่มีทั้งชนิดที่ไม่ค่อยร้ายแรง สามารถหายเองได้โดยใช้ระยะเวลา รวมไปถึงชนิดที่ร้ายแรง ชนิดที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: โรคและสาเหตุการเกิดโรค
ข้อมูลของคุณ: